Poradna pro léčbu endokarditidy

  • Home
  • Poradna pro léčbu endokarditidy

Každé páteční dopoledne (8.00 – 12.00) funguje v prostorách naší ambulance bezplatná porada pro léčbu infekční endokarditidy.

Naše činnost je zaměřena v první řadě na pacienty, součástí poradny jsou ale také přednáškové cykly pro všeobecné lékaře a další specialisty, které informujeme formou praktických ukázek jak na prevenci a diagnostiku této kardiovaskulární choroby. Spustili jsme k této příležitosti také samostatné www stránky na adrese www.endokarditida.cz.

Endokarditida

Endokarditida je vzácné zánětlivé onemocnění srdce. Tuto nemoc způsobují různé druhy mikroorganismů, a pakliže se neléčí, má ve většině případů fatální následky. Průměrně ročně endokarditidou onemocní 2-6 případů z 100 000 obyvatel. Více zasaženy mohou být populace s vysokým počtem narkomanů a starých lidí nebo obyvatelé rozvojových zemí, kde je hůře dostupná zdravotní péče. Častěji tímto onemocněním trpí muži než ženy.

Choroba postihuje endokard neboli vnitřní výstelku srdce, která tvoří část chlopně. Mikroorganismy se zde usadí a začnou se množit, čímž zapříčiní vznik trombu. Jak trombus roste, mají bakterie lepší prostředí pro vytvoření obranných mechanismů. Vývoj nemoci v této fázi závisí na druhu bakterie, která endokard postihla. Může se jednat o bakterie agresivní, např. Staphylococcus aureus, které se v uvolněných částečkách trombu mohou rozšířit do celého organismu a zároveň ničí napadenou chlopeň. Méně agresivní bakterie samotnou chlopeň sice nepoškodí, ale tím, jak se množí, mohou způsobit nedostatečný průtok krve v srdci. Do této skupiny patří např. Streptococcus viridans.

Příčiny vzniku endokarditidy

Aby se bakterie mohly v srdci usadit a vytvořit vegetaci, musí být přítomny v krvi. Do krve se dostanou jednoduchou cestou při poraněních, narušením kůže nebo sliznic, apod. Dalším předpokladem pro infekci je poškození chlopní. Lidé se zdravým srdcem mohou být téměř bez obav, málokdy bakterie napadají zdravé chlopně. Nejvíce ohroženi jsou pacienti s vrozenými vadami srdce, chlopní a velkých cév, nebo tací, kteří dříve prodělali zánět typu mitrální/aortální stenóza, či insuficience, mitrální prolaps, a další.

Klinická diagnóza

Endokarditida je diagnostikována na základě klinických stavů, mezi které patří například horečka nejasného původu, noční pocení, úbytek hmotnosti, anemie, sepse s projevy embolizace do kůže nebo jiných orgánů. Pokud má lékař podezření, že trpíte endokarditidou, je nutné provést echokardiografické vyšetření a odběr krve.

Pokud není stav pacienta naléhavý, vyšetřuje se pomocí tzv. transtorakální echokardiografie (TTE). Je-li však podezření na možné komplikace, využívá se jícnová echokardiografie (TEE), která je prováděna omniplanární sondou. Stejně tak by tento druh vyšetření měl být proveden u pacientů, které čeká kardiochirurgický zákrok. Pokud je vyšetření TEE negativní, ale stále přetrvávají příznaky choroby, mělo by se opakovat po 2-10 dnech.

Průběh léčby

Při endokarditidě se může vyskytnout řada komplikací. Je proto nezbytné, aby byl pacient hospitalizován do zařízení, která jsou po technické i personální stránce schopna poskytnout mu intenzivní péči. Není nutné hned podstoupit operativní zákrok. Pacient je hospitalizován a dostává antibiotika a další léky. Operativní řešení přichází na řadu až v případě, že je léčba antibiotiky neúspěšná. Selhání antibiotické terapie se projevuje přetrvávajícími horečkami a vysokou zánětlivostí. Nicméně ani přetrvávající horečka nemusí nutně znamenat, že pacient automaticky podstoupí operaci. U některých typů endokarditid může horečnatý stav ustupovat až po delší době.

Druh a dávkování antibiotik závisí na výsledcích krevních testů. Pacient léky dostává nitrožilně, léčba trvá několik týdnů a je po celou dobu monitorována.