Kardiologická vyšetření sportovců

  • Home
  • Kardiologická vyšetření sportovců

Sportovní kardiologie je prevencí tzv. náhlé smrti

Termín náhlá smrt se nejčastěji používá u sportovců, kterým znenadání při sportovním výkonu nebo těsně po něm přestane bít srdce a jsou zpravidla ohroženi na životě. Včasným zásahem se může podařit zachránit sportovci život, ale jeho sportovní dráha je již uzavřena, a to mnohdy i na amatérské nebo rekreační úrovni. Protože organismus sportovců je vystaven často extrémní fyzické zátěži především v nárazovém období, procházejí všichni profesionálové již od mládežnických kategorií preventivními sportovními vyšetřeními, jež slouží k pozorování různých tělesných funkcí v klidu, při mírném i vysokém zatížení.

Všichni sportovci bez rozdílu věku musejí na preventivní zdravotní prohlídky

Důležitými aspekty, které se při zhruba půlhodinovém až hodinovém vyšetření sledují, jsou tepová frekvence, změny v dýchání, kapacita plic a práce srdečního svalu. Cílem pravidelných vyšetření je jednak zjištění aktuálního stavu, ale i porovnání s předešlými vyšetřeními z předchozích let. Enormní výkyvy se mohou objevit u dětí ve vývinu, u osob, které mění sportovní aktivity a s tím spojenou zátěž, maminek vracejících se po porodu ke sportu, sportovců po zranění, ale i u starších osob, které ještě nepověsily tretry či kopačky na hřebík a aktivně sportují i ve vyšším věku. Kardiologická vyšetření sportovců, jak je vidět z výčtu kategorií, se nevyhýbají opravdu nikomu bez rozdílu věku.

Kardiologické vyšetření sportovců odhalí i zatím neprojevené vady

Kardiologické vyšetření sportovce zahrnuje pohovor složený z otázek a odpovědí týkající se rodinných příslušníků a jejich zdravotního stavu pro vyloučení i předpoklad výskytu varovných znamení. Při konkrétní prohlídce pohmatem, poklepem a poslechem se zjistí stav v oblastech břišní krajiny, srdce, plic, hrudníku a břicha. Následuje vyšetření EKG (elektrokardiogram), které zaznamenává elektrické aktivity srdce a může odhalit závažné poruchy činnosti, jež by mohly vést k chronickým potížím nebo již zmíněné náhlé smrti. Při ergometrickém zátěžovém vyšetření se dají rozpoznat možné poruchy srdečního tepu a průtoku krve. Takové poruchy se negativně podepisují na normální funkci srdečního svalu. Morfologii i funkci srdečního svalu a chlopní prokáže ultrazvukové vyšetření srdce.

Zdravotní prohlídka spojená se zátěžovým testem

Před zátěžovými testy na ergometru – bicyklu se zjišťují krevní tlak, hmotnost, výška, obsah tuku v těle a srdeční rytmus. Tyto údaje jsou podstatné pro získání komplexních údajů o skutečném zdravotním stavu sportovce při spiroergometrii na kole. Během jízdy na kole se sledují důležité údaje jako maximální spotřeba kyslíku, anaerobní práh, maximální tepová frekvence a maximální dosažený výkon. Získané informace jsou nápomocné pro udělení rad sportovci ke zvýšení kondice i úpravě výkonnosti. V případě zdravých jedinců se doporučuje následná kontrola vždy za rok. U sportovců, kde je zjištěn vážný či méně vážný zdravotní problém, je třeba nalézt vhodný způsob léčby, kontrol a předejit upravit tréninkový plán.

Co odhalila odborná studie?

Srdeční onemocnění není možné podceňovat, vždyť podle zjištění ze začátku roku 2017, které zveřejnili odborníci na preventivní kardiologii Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM), bylo u řady sportovců odhaleno vrozené nebo metabolické onemocnění srdce. Někteří kvůli němu museli s vrcholovým sportováním skoncovat. Ve studii bylo sledováno 98 ragbistů a profesionálních hokejistů od 18 do 37 let. Podle přednostky pracoviště preventivní kardiologie IKEM  echokardiografické vyšetření odhalilo výskyt vrozené vady aortální chlopně u zhruba 10 procent sledovaných. Ve 13 procentech byla zjištěna porucha převodního systému srdce, kterou je nutné kontrolovat a představuje pro svého nositele již určité omezení. U dalších 10 procent sportovců pak byla zjištěna závažná metabolická vada, o které dosud neměli ani ponětí. Vrozená vada chlopně by u nesportujícího člověka zřejmě vedla kolem 50. roku věku k nutnosti náhrady chlopně. U sportovců se kvůli zátěži chlopeň opotřebovává rychleji, náhrada může být nezbytná už po třicítce.

Řešením je spolupráce kardiologů s klubovými lékaři

Známý český kardiochirurg a bývalý přednosta kardiocentra IKEM Jan Pirk tvrdí, že zejména v kolektivních sportech mladí sportovci v zájmu týmu nedoléčují běžná onemocnění, jako jsou virózy. Podle něj může za jejich závažným zdravotním stavem, v krajním případě úmrtím, stát nejen vrozené poškození oběhového systému, ale třeba akutní zánět srdeční svaloviny. Řešením je spolupráce kardiocenter s kluby, aby důsledně dbaly na preventivní kardiologická vyšetření sportovců. Screening zaměřený na srdeční vady by se měl podle Pirka odehrávat přímo v klubech. Ke kardiologům by měli kluboví lékaři posílat sportovce, u kterých se ukáže nějaká anomálie.

 

Další články s podobnou tématikou: