Ceník služeb

Ceník výkonů, služeb a poplatků nehrazených ze zdravotního pojištění

Druh výkonu/služby
Zdravotní výkony nehrazené ze zdravotního pojištění
Organizace zdravotnických služeb a vyšetření lékařem minimalizující časové ztráty pacienta s maximálně efektivním využitím času 1000,-
Mimořádná konzultace 500,-
Půldenní monitorace pacienta v amb. prostorách 60,-
Potvrzení pro administrativní účely na základě žádostí institucí 200,-
Vydání potvrzení pro administrativní účely na základě žádosti pacienta 200,-
Vyšetření pro řidičský nebo zbrojní průkaz 300,-
Vstupní vyšetření pro zaměstnavatele 300,-
Písemné sdělení o zdrav. stavu poškozeného dle dokumentace na formulář pojišťovny 300,-
Posouzení zdrav. stavu pro účast na zájmových akcích, zájezdech, pobyt v zahraničí atd. 300,-
Posouzení zdrav. stavu pro účely vydání zdravotního průkazu, lázeňské léčby atd. 300,-
Echokardiografické vyšetření na vlastní žádost vč. hodnocení 1500,-
EKG vyšetření na vlastní žádost vč. hodnocení 400,-
Preventivní vyšetření na vlastní žádost (bez laboratorních vyšetření) nad rámec ZP Preventivní program hrazený z prostředků veřejného zdravotního pojištění zahrnuje vyšetření kardiologem včetně EKG, krevního tlaku a laboratoře v intervalu jednou za dva roky 900,-
Cílené vyšetření nepojištěných 600,-
Vyšetření doma nebo mimo ordinaci 5500,-
Poplatky za služby v rámci poskytované zdravotní péče
Kopírování zdravotnické dokumentace – formát A4 jednostranný 10,-
Kopírování zdravotnické dokumentace – formát A4 oboustranný 20,-
Kopie nálezu, opisy chorobopisu atd. 200,-
Kopie ECHO vyšetření na CD/DVD 100,-
Další služby nezdravotního charakteru
Zápůjčka monitorovacího přístroje na dobu 25 – 72 hodin (3-denní cyklus) 500,-
Zápůjčka monitorovacího přístroje na dobu 25 – 144 hodin (týdenní cyklus) 1000,-
Zápůjčka baterií 40,-
Smluvní pokuty
Nevrácení monitorovacího přístroje po dohodnuté lhůtě, platí se za každý započatý kalendářní den 1000,-
Porušení povinnosti se dostavit ve sjednanou dobu k ošetření bez předchozího upozornění 500,-

Platné od 4.3.2016. Jsme plátci DPH.