4D echokardiografie

V naši kardiologické ambulanci vyšetřujeme pacienty jedním z nejmodernějších echokardiografických přístrojů v regionu. Jedná se o kardiovaskulární ultrazvukový systém Vivid E9, snímající srdce v prostorovém zobrazení.

Vivid E9 je první kardiovaskulární ultrazvukový systém GE Healthcare vyvinutý speciálně k 4D zobrazování – od ergonomie a snímání obrazu až ke správě a archivaci dat. Vivid E9 poskytuje cenné nástroje k zefektivnění pracovních postupů, zvýšení produktivity a získání veškerých potřebných dat pro přesnou diagnózu. Se stejnou kvalitou a přesností si Vivid E9 poradí i s 2D zobrazením. Přístroj využívá pro maximální kvalitu zobrazení také ultrazvukové sondy s nejpokročilejšími technologiemi – kombinací single crystal elementů a uspořádáním těchto elementů v matici dosahuje  přístroj excelentní laterální a axiální rozlišovací schopnosti.

4D echokardiografie

Na ultrazvuku neboli ultrasonografii byl někdy za život snad už každý, takže víte, co si pod tímto termínem představit. Echokardiografie je pro laiky už hůře představitelná, ale v podstatě se jedná o ultrazvukové vyšetření srdce. V současné době je tato disciplína jednou ze základních zobrazovacích metod. A její kvalita i možnosti využití se postupem času stále více zdokonalují.

Historický vývoj

Aby však mohla echografie dosahovat takových výsledků, jako je tomu nyní, prodělala během let celou řadu změn a vývoje. První používání ultrazvuku se datuje již do dvacátých let minulého století. V lékařství je však jeho nástup posunut ještě o pár desítek let dále. Teprve v padesátých letech byla prvně popsána porevmatická mitrální chlopeň. Následovaly další mezníky ve vývoji, jako například dvojrozměrná a pulsní dopplerovská echokardiografie. Díky stále novým posunům a miniaturizaci ultrazvukových sond se nyní echokardiografie považuje již za zcela běžnou součást moderní kardiologie.

Využití 4D echokardiografie

Jak už název napovídá, setkáte se s tímto způsobem vyšetření na kardiologickém pracovišti. Díky ní je možné studovat morfologii a funkci srdečních oddílů a chlopní. Lékařům napomáhá při určování bolesti na hrudi i případné plicní embolii. Její místo je rovněž nezastupitelné v případě diagnostiky vrozených srdečních vad. Velkými výhodami echokardiografie jsou široká dostupnost, poměrně malé náklady a také velmi rychlá a snadná manipulace s přístrojem. Lékař tak může vyšetřovat přímo u lůžka pacienta.

4D echokardiografické vyšetření během těhotenství

Tato metoda zobrazování je hojně používána rovněž při ultrazvukovém vyšetření plodu během těhotenství. V této souvislosti jde zřejmě o jedno z nejdůležitějších vyšetření, které vám může dopředu prozradit případné vrozené srdeční vady u dítěte. Ty patří k nejčastějším vrozeným vývojovým vadám a bývají většinou spojené s komplexnějšími postiženími plodu.

Riziko srdeční vady bývá vždy zvýšené, pokud se již nějaká vyskytuje u blízkého příbuzného. Může být však způsobena také akutním onemocněním matky v raném stádiu těhotenství či užíváním některých nevhodných léků. Díky této metodě se tak dá včas zakročit a těhotenství buď odborně přerušit, nebo se na narození postiženého dítěte lépe připravit. Ideálním obdobím na provedení echokardiografického vyšetření je 20. až 23. týden těhotenství. I když je v období II. trimestru vyšetření srdce ještě náročné, dají se již rozeznat základní anatomické detaily a případné anomálie. Pokud je tedy při vyšetření plodu objevena odchylka od standardu, a je tedy podezření na možnou poruchu vývoje srdce, je doporučeno specializované vyšetření, které by mělo definitivně potvrdit, či vyvrátit diagnózu. Toto vyšetření vždy provádí specializovaný dětský kardiolog.